1. mezinárodní konference o etickém poradenství v Praze -

termín: 27. 05. 2020

Místo: Velká posluchárna Státního zdravotnického ústavu, budova č. 11, Šrobárova 49/48, Praha 10

Garant: MUDr. Irena Závadová

Cena: Dle typu registrace

Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.